top of page

Lista dokumentów z którymi warto się zapoznać

1.

Lista rzeczy do zabrania

2.

Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej

3.

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki

4.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Agencji Turystycznej "Bajad"

5.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże w Signal Iduna

6.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej w Signal Iduna 

7.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Signal Iduna

8.

Karta Produktu NNW na terenie Polski w Signal Iduna

9.

Informacja o przetwarzaniu danych przez Signal Iduna TU S.A.

bottom of page